Unimed Pharma

Slovenská farmaceutická společnost UNIMED PHARMA, spol. s r.o., soustředící se na vývoj a výrobu generických oftalmologických produktů, vybudovala své nové kancelářské, vývojové i výrobní kapacity, které se rozprostírají v bývalém areálu AB Kosmetika (dříve Palma Kosmetika jako konglomerát bratislavského podniku Palma). Dodávali jsme tam produkty jako například. lepidla, kotvy nebo spojovací materiál, určené k montáži oken a fasád.

Čtěte více
Unimed Pharma

Fabrika Porsche

Na stavbě výrobní haly, konkrétně centra automatizace a robotizace automobilové výroby a vývoj technologií pro výrobu bateriových modulů německé společnosti Porsche v Horní Středě při Novém Městě nad Váhom jsme se podíleli při výstavbě fasády kotvící technikou, ale také při výstavbě oken a to okenními pásky a fóliemi , ale také tmely, lepidly a pěnami.

Čtěte více
Fabrika Porsche

Průmyslová hala

Na stavbě ocelové, montované a obloukové hale v české obci Zdiby jsme se podíleli našimi těsnícími a expanzními pásky, se kterými jsme funkčně řešili všechny dilatační spáry a netěsnosti tak, aby byla hala co nejlépe zaizolována vůči povětrnostním vlivům.

Čtěte více
Průmyslová hala

Cementárna Cemmac

V cementárně společnosti CEMMAC jsme zpevňovali základy technologických zařízení surovinové mlýnice, ve které se připravují složky pro výrobu cementu. Pro velkoobjemové podlévání motoru, převodovky a pastorku byl použit zálivkový beton PAGEL V1/160 a pro hlubinné kotvení byly použity závitové tyče 8.8 M30 x 2000 mm v kombinaci s kotevní maltou PAGEL E1. Zhotovování vrchní části základu v tloušťce více než 300 mm bylo prováděno kontinuálně, zálivkovým betonem PAGEL V1/160, připravovaném v míchačce s nuceným oběhem COLLOMIX TMX 1000.

Čtěte více
Cementárna Cemmac

Via Ferrata

Na této atypické stavbě byla nosná dodávka hlavně kotvící materiál, ale dodávány byly také různé typy vrtáků a také spojovací materiál. Na více úsecích lezeckých cest ve Ferratově světě byly nutné tahové zkoušky, kterými naše kotevní technika samozřejmě přešla na výbornou :)

Čtěte více
Via Ferrata

Zelstar

Velkopěstitel okurek v moderním fóliovníku s dvojitou nafukovací fólií na rozloze 2 hektary, za účelem zefektivnění své produkce, zavádí automatizovaný svoz úrody. Z tohoto důvodu bylo nutné zrekonstruovat a výškově přizpůsobit distribuční betonové chodníky novým podmínkám. Po obhlídce chodníků a zjištění požadovaných vlastností pro jejich budoucí využívání, bylo navrženo složení vrstev a postup jejich položení. Po přebroušení a odprašnění betonových povrchů byly poopravovány dilatační spáry a trhliny, následně byl nanesen adhezní můstek GREMMLER GI 115 s pískovým vsypem frakce 0,8 – 1,2 mm. Na takto připravený adhezní můstek byl nanesen nivelační potěr PAGEL FE20 a povrch se finálně upravil epoxidovým nátěrem GREMMLER GI 137. Plocha chodníků byla 2 000 m2.

Čtěte více
Zelstar

Valtec

Na stavbu skladového areálu VALTEC jsme dodávali materiály jako nesmrštivě expanzivní zálivkové hmoty, pěny a lepenou provětrávanou fasádu tvořil lepící ALLMEDIA Panel System s množstvím izolačních fólií a přípravků.

Čtěte více
Valtec

U.S. STEEL

Zpevňování základu, kotvení a podlévání ohřívače větru pro vysokou pec. Pagel V160C45 byl použit pro hrubou reprofilaci a zpevnění kruhového základu pod ohřívačem a částečně i pro hloubkové kotvení obvodových kotevních desek. Na vytvoření kotevního lůžka a na dokotvení ocelových desek byl použit Pagel V80C45. Na opravu masivní trhliny v stávající části základu byly použity produkty Pagel E1F a E1SF. Po osazení a přikotvení ohřívače bylo jeho dno celoplošně podlité zálivkovou maltou Pagel V1/50.

Čtěte více
U.S. STEEL

Mondi SCP

Na stavbě MONDI SCP jsme se podíleli na statickém vyplňování stykových spár panelů obvodového pláště prefabrikované haly a zmonolitňování styků prefabrikátů v místě jejich kotvení pomocí malty PAGEL VS a trixotropní plastmalty PAGEL VS-P.

Čtěte více
Mondi SCP

Věžový vodojem

Stavba s vyhlídkovou plošinou. Nestandardní nasazovací fasáda s ohýbaným sklem. Přízemní sloupkově-příčková segmentová fasáda odkloněná od svislé roviny. Účelová stavba na odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska (ČR).

Čtěte více
Věžový vodojem
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat informace o vás pro různé účely, včetně: Funkce, Statistiky a Marketingu