Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností ALLMEDIA, spol. s r. o. - organizační složka se sídlem Kaštanová 639/143, 617 00 Brno, IČO 27695573 (dále jen "provozovateľ" nebo "prodávající"), uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu www.allmedia-cz.cz (dále jen "systém").

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.allmedia-cz.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy podle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem elektronického obchodu.

1.5 Obchodní vztah mezi společností ALLMEDIA, spol. s r. o. - organizační složka a registrovanými zákazníky – podnikateli v ekonomickém systému prodávajícího (ERP) se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a veřejně dostupný systém elektronického obchodu www.allmedia-cz.cz neslouží na realizaci objednávek.

 

2. Objednávky

 

2.1 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího.

2.2 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Od našich zákazníků vyžadujeme jen ty údaje, které potřebujeme znát pro potřeby správného doručení zboží, vystavení daňového dokladu nebo záručního listu. Mezi požadované údaje patří:

Fyzické osoby (nepodnikatelé)
Jméno a příjmení
Adresa doručení zboží
Tel. číslo
E-mailová adresa
 
Právnické osoby (podnikatelé)
Jméno a příjmení kontaktní osoby
Název firmy
Adresa sídla firmy
IČO, DIČ, IČ DPH
Adresa doručení zboží
Tel. číslo
E-mailová adresa
 

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považované za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizovaný prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi kupujícím a společností ALLMEDIA, spol. s r. o. - organizační složka.

2.4 Za podstatné podmínky se považují hlavně: obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

 

3. Storno objednávky

 

3.1  Ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a bez storno poplatku kdykoli do momentu odeslání zboží prodávajícím.

Storno objednávky kupující vykoná e-mailem, faxem nebo písemně přímo v sídle prodávajícího. Prodávající může storno objednávky přijat také telefonicky, následně je ho však potřebné potvrdit jedním z předchádzejících způsobů. Kupující ve stornu objednávky uvede svoje jméno, kontaktní údaje (tel. číslo, e-mail) a název produktu, kterého objednání stornuje.

V případě, že kupující zaplatil za objednané zboží celou nebo část kupní ceny, prodávající vrátí tuto částku kupujícímu převodem na stejný účet, ze kterého byla platba uskutečněna do 5 pracovních dní nebo na adresu kupujícího do 14 kalendářních dní.

3.2  Ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že kupující uvedl v objednávce nesprávné údaje (např. není ho možné skontaktovat) nebo v případě, že zboží není možné dodat z důvodu ukončení výroby nebo distribuce nebo se podstatně změnila jeho cena - v tomto případě bude prodávající okamžitě kontaktovat kupujícího a navrhne další postup.

Pokud je jako dodání zboží uveden osobní odběr na jednom z našich prodejních míst a platba v hotovosti, a kupující si objednávku nepřevezme do 5 pracovních dnů od doručení potvrzení o připravení objednávky na odběr, zboží uvolníme k dalšímu prodeji.

 

4. Doprava

 

Zboží z elektronického obchodu www.allmedia-cz.cz Vám můžeme doručit následujícími způsoby:

4.1 Osobní vyzvednutí

Po telefonickém dohodnutí na čísle +420 724 944 078 si budete moci vaši objednávku vyzvednout v naší provozovně v Brně (Kaštanová 639/143) od 8:00 - 15:00. Zboží nadrozměrných rozměrů (PHONOTHERM), pytlovaný zboží (PAGEL) nebo zboží s hmotností vyšší než 100 kg není možné vyzvednout osobně.

4.2 Kurýr

Objednávky vybavujeme expresní službou do 2 pracovních dní, přepravu poskytujeme ZDARMA při hodnotě objednávky nad 1 000 Kč s DPH. Nezapomeňte do objednávacího formuláře vyplnit i platné telefonní číslo pro případ, že by Vás kurýr nezastihl.

V případě dopravy nadrozměrného zboží (PHONOTHERM, KERDYN), pytlovaného zboží (PAGEL) a paletových zásilek jsou účtovány přepravní náklady dle platného sadzebníku přepravce.

Kupující je povinný před potvrzením převzetí zásilky od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození, které mohlo vzniknout při přepravě. Pokud ano, je povinný zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží. Každé poškození obalu je kupující povinný nahlásit doručovateľi a udělat o něm záznam na předávacím protokole i v případě, že na první pohled není na zboží očividné poškození . O poškození zboží je povinný kupující informovat přepravce i prodávajícího nejpozději do dvou pracovních dní od jeho převzetí. Za škodu způsobenou při přepravě zboží zodpovídá přepravce.

 

5. Platba

 

Zboží z elektronického obchodu www.allmedia-cz.cz můžete uhradit následujícími způsoby:

5.1  V hotovosti kurýrovi při převzetí zásilky.

5.2  Platbou na náš účet:

ČSOB, a.s. 210533155/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 1053 3155
BIC: CEKOCZPP

Údaje k platbě dostanete v potvrzení objednávky. Zásilka bude expedována až po připsání peněžní částky na účet v ČSOB, a. s. 

5.3  Platbou platební kartou společností MASTERCARD, MAESTRO, VISA a VISA  ELECTRON. Platbou prostřednictvím platebních karet, online bankových tlačítek, bankovních převodů, mobilních plateb, elektronických peněženek a kuponových plateb. 

Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě společnosti ALLMEDIA, spol. s r. o. - organizační složka jsou s platnou sazbou DPH.

 

6. Reklamace

 

Všechno nabízené zboží pochází od autorizovaného dovozce a je na něj poskytována plná záruka podle platných legislativních předpisů a záručních podmínek výrobce. Pro zákazníka je standardní záruka trvání 24 měsíců.

Zásilku je možné vrátit bez udání dôvodu do 14 dní od jejího převzetí. Zboží nesmí být poškozené, to se netýká obalu. Ke zboží musí být přiloženy všechny dokumenty včetně dodacího listu nebo faktury. Následně po převzetí bude zákazníkovi převedena příslušná částka na číslo účtu.

Stáhnout formulář na odstoupení od smlouvy

Zakoupené zboží zašle kupující doporučeně společně s dokladem o koupi zpět na adresu prodávajícího:

ALLMEDIA, spol. s r. o. - organizační složka, Kaštanová 639/143, 617 00 Brno

Zboží nám, prosím, neposílejte na dobírku! Doporučujeme Vám zásilku pojistit.

Kupující má právo po převzetí zboží rozbalit, odzkoušet obdobným způsobem jako při nákupu v klasickém kamenném obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu. Při vrácení zboží musí být zboží nepoužívané, v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství a pod.). V případě, že je vrácené zboží v jiném než neporušeném stavu a obalu, je kupujúcí povinný nahradit prodávajícímu náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (např. neúplný obsah, opotřebované nebo znečištěné zboží).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

 

7. Provozovatel e-shopu

 

Elektronický obchod www.allmedia-cz.cz provozuje společnost ALLMEDIA, spol. s r. o. - organizační složka, Kaštanová 639/143, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl A, vložka 19070 ze dne 14.7.2006, IČO: 27695573, DIČ: CZ27695573. Tel.: +420 515 919 780, E-mail: info@allmedia-cz.cz.

 

8. Ochrana osobních údajů

 

Odesláním objednávkového formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů, a to za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, evidence kupních smluv, faktur a jiných dokumentů za účelem marketingu, za účelem přepravních služeb koupeného zboží a zákonem stanovených lhůt pro archivaci údajů v souladu s požadavky zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

ALLMEDIA, spol. s r. o. - organizační složka jako provozovatel internetového obchodu www.allmedia-cz.cz tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřené osobné údaje nebude bez souhlasu vlastníka těchto údajů poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřené osobné údaje ke komerční nabídce nesouvisející s propagací ALLMEDIA, spol. s r. o. - organizační složka. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodů kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databáze. Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete na tomto místě.

 

9. Orgán dozoru

 

Česká obchodní inspekce
Odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
Tř. kpt. Jaroše 1924/5
602 00 Brno

Tel.: +420 545 125 911

 

10. Posílání elektronických faktur

 

Pokud jste právnická osoba nebo OSVČ, můžete požádat o posílání elektronických faktur. Vyplňte formulář na souhlas se zasíláním elektronických faktur a pošlete nám ho na uctaren@allmedia.sk.

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat informace o vás pro různé účely, včetně: Funkce, Statistiky a Marketingu