Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ALLMEDIA, spol. s r.o. - organizační složka, dále jen ALLMEDIA, provozuje web stránku www.allmedia-cz.cz, dále jen Služby.

Tato stránka Vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů při používání naší Služby ao možnostech, které jste s těmito údaji spojili.

Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami.

 

Shromažďování a používání informací

 

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom Vám mohli poskytovat a zlepšovat naši Službu.

 

Typy shromažďovaných údajů

 

Osobní údaje

Během používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vás („Osobní údaje“). Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město
 • Soubory cookie a údaje o používání

Údaje o používání

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak se ke Službě přistupuje a jak se používá („Údaje o používání“). Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší Služby, které navštívíte, čas a datum Vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a jiné diagnostické údaje.

Údaje o sledování a souborech cookie

Používáme cookies a podobné sledovací technologie pro sledování aktivity v naší Službě a uchovávání určitých informací.

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory Cookie se do Vašeho prohlížeče odesílají z webové stránky a ukládají se do Vašeho zařízení. Používanými technologiemi sledování jsou také majáky, značky a skripty pro shromažďování a sledování informací a pro zlepšování a analýzu naší Služby.

Můžete dát svému prohlížeči pokyn, aby odmítl všechny soubory Cookie nebo aby oznámil, kdy se soubor Cookie odesílá. Pokud však Cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší Služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

 • Soubory Cookie relace. K provozování naší Služby používáme soubory Cookie relace.
 • Preferenční cookies. Preferenční cookies používáme k zapamatování si vašich preferencí a různých nastavení.
 • Bezpečnostní soubory cookie. Bezpečnostní cookies používáme pro bezpečnostní účely.

 

Používání údajů

 

ALLMEDIA používá shromážděné údaje pro různé účely:

 • Poskytovat a udržovat Službu
 • Abychom Vás informovali o změnách naší Služby
 • Abychom Vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí naší Služby, když se tak rozhodnete
 • Poskytovat zákaznickou péči a podporu
 • Poskytovat analýzy nebo cenné informace, abychom mohli zlepšovat Službu
 • Ke sledování používání Služby
 • Pro zjištění, prevenci a řešení technických problémů

 

Přenos dat

 

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny – a udržovány na – počítačích, které se nacházejí mimo Váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů Vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo Slovensko a rozhodnete se nám poskytnout informace, upozorňujeme, že údaje včetně Osobních údajů přenášíme na Slovensko a tam je zpracováváme.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání takových informací, představuje Váš souhlas s tímto přenosem.

ALLMEDIA podnikne všechny kroky přiměřeně potřebné k zajištění toho, aby se s Vašimi údaji zacházelo bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že se neuskuteční žádný přenos Vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud neexistují přiměřené kontroly včetně zabezpečení Vašich údajů a další osobní údaje.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Zveřejňování údajů

 

Zákonné požadavky

ALLMEDIA, spol. s r.o. - organizační složka může zveřejnit Vaše osobní údaje v dobré víře, že takové opatření je nezbytné pro:

 • Ke splnění zákonné povinnosti
 • Na ochranu a obranu práv nebo majetku společnosti Allmedia, spol. s r.o.
 • Zabránit nebo vyšetřit možné nesprávné jednání v souvislosti se Službou
 • Pro ochranu osobní bezpečnosti uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • Na ochranu před právní odpovědností

Bezpečnost údajů

Bezpečnost Vašich údajů je pro nás důležitá, ale pamatujte na to, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického uchovávání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

 

Vaše práva

 

ALLMEDIA, spol. s r.o. - organizační složka má za cíl podniknout přiměřené kroky, které Vám umožní opravit, doplnit, vymazat nebo omezit používání Vašich osobních údajů.

Chcete-li být informováni o tom, jaké osobní údaje o Vás uchováváme a chcete-li, aby byly odstraněny z našich systémů, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

 • Právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání informací, které o vás máme.
 • Právo na opravu.
 • Právo namítat.
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat informace o vás pro různé účely, včetně: Funkce, Statistiky a Marketingu