Školení pro práci s diisokyanáty

V srpnu 2020 Evropská unie schválila nové nařízení REACH o používání výrobků obsahujících více než 0,1 % monomerních diisokyanátů. Tato nová pravidla se vztahují na výrobky, jako jsou polyuretanová lepidla, tmely, nátěry nebo spreje, které se používají v průmyslové výrobě a stavebnictví.

POVINNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z NAŘÍZENÍ EU

Od 24. srpna 2023 musí všichni profesionálové a průmysloví uživatelé před použitím těchto výrobků absolvovat školení. Zaměstnavatel je povinen zajistit odbornou přípravu pro:

  • všech zaměstnanců, kteří jsou při práci exponováni diisokyanátem (pokud koncentrace diisokyanátů jednotlivě a dohromady je 0,1 hm. % nebo více)
  • vedoucího zaměstnance, který je na pracovišti zodpovědný za odborné provádění těchto činností
  • fyzické osoby – podnikatele, které nezaměstnávají jiné fyzické osoby a jsou při práci exponovány diizokyanátem

POKYNY K ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ

Vzhledem k výše zmíněnému, dovolujeme si Vás pozvat na Školení (online formou) na práci s diisokyanáty, které je třeba absolvovat formou e-learningu.

Školení je třeba absolvovat do 24. 8. 2023, kdy přijde v platnost zákon.

Kódy pro bezplatné absolvování školení : FEICA_21_G, FEICA_21_N12

Po zaregistrování se na kurz, Vám bude přidělen kurz. Pro Naši zákazníky (Vás) jsou určeny školení: 048, 049, 050 - vyberte si prosím vhodné školení podle druhu práce.

 
REGISTRACE NA ONLINE ŠKOLENÍ
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat informace o vás pro různé účely, včetně: Funkce, Statistiky a Marketingu