ALLFIX - Podkladové a rozšiřovací profily

Nová generace podkladových profilů (standardní rámové profily)

Díky našemu podkladovému profilu ALLFIX vyrobenému z konstrukčních tepelně-izolačních desek Phonotherm® 200 nebo Kerdyn ™ Green GFR, které tvoří základ našich profilů, můžete při zabudování výplňových konstrukcí výrazně optimalizovat tepelné mosty. podkladovými profily ALLFIX splníte požadované parametry součinitele prostupu tepla pro okna platné až od roku 2021. Optimalizovaná izotermická křivka znamená, že kondenzace vody a tvorba plísní se stanou minulostí.

Tepelně-izolační profil ALLFIX

S profilem ALLFIX dosáhnete také významné zlepšení při upevňování parapetu díky vyšším hodnotám na vytáhnutí šroubů, než u standardních profilů z PVC. Při slepení profilů k rámům nebo prahům otvorových konstrukcí vede k vynikající stabilitě a těsnosti.

Allfix - Dopyt

Použitím profilů ALLFIX získáte stabilní, přizpůsobitelnou, vodotěsnou a vysoce izolovanou konstrukci pro dveře nebo okna s dokonalými fyzikálními vlastnostmi. Tahání nebo tlačení sestavy s podkladovým profilem ve výrobě nebo na stavbě je možné. Pokud máte vlastní okenní systém nebo potřebujete tepelně optimalizovaný profil pro nově vyvinutý systém, rádi ho spolu s vámi vyvineme.

Podkladový profil PHONOTHERM Podkladový profil KERDYN
Podkladový profil KERDYN Podkladový profil PHONOTHERM

Flexibilní výšky profilů pro vaše konstrukce zabudované ve výšce podlahy (rozšiřovací profily)

Kombinací standardních výšek z naší řady profilů nebo kombinací požadovaných výšek specifických pro zákazníka je možné flexibilně reagovat na jakoukoli podlahovou konstrukci s jakoukoli výškou. Jednotlivé moduly mohou být vyrobené v jednom kuse nebo jsou slepené a sešroubované, takže ze statického hlediska je výsledkem monolitický systém bez vnitřních kloubů. To výrazně zlepšuje tuhost celého systému. Profily je třeba zajistit ocelovými úhelníky - pokud možno na interiérové straně stavby.

Rozširovací profil PHONOTHERM
Rozšiřovací profil PHONOTHERM

Profily pro zdvižně-posuvné systémy

Aby se zabezpečila trvalá funkce, tak posuvné dveřní systémy vyžadují stabilní, izolovanou, vzduchotěsnou a vodotěsnou prahovou spodní konstrukci. V kombinaci s izolačními profily z našich desek a desek XPS získáte systém na bázi sendvičové konstrukce, který nabízí hladké a bezproblémové fungování a zaručuje vysoce izolovanou prahovou konstrukci. Modulární konstrukce znamená, že může být namontovaná a připevněná před dodáním otvorové konstrukce. Úspora hmotnosti ulehčuje práci a zabraňuje poškození.

Podkladový profil pod zdvižno-posuvný systém KERDYN Podkladový profil pod zdvižno-posuvný systém sendvičovej konštrukcie PHONOTHERM a XPS
Podkladový profil pod zdvižně-posuvný systém KERDYN Podkladový profil pod zdvižně-posuvný systém sendvičové konstrukce PHONOTHERM a XPS

Perfektní kombinace materiálů pro váš stavební projekt

V závislosti na potřebné nosnosti vaší otvorové konstrukce, vizuálních požadavků a dalších technických požadavků, nabízíme optimální kombinaci materiálů pro váš izolační podkladový profil spolu s výkresy geometrie. Pro spolehlivou instalaci dveří a oken umožňují produkty našeho modulárního systému další možnosti: např. spojovací profily, podparapetní profily, podklad pod vodicí lišty žaluzií a rolet, podložky pro překotvení do fasády.

Príklad výkresovej dokumentácie k podkladovým profilom
 

Pro každou geometrii profilu

Geometrii profilu určujeme přizpůsobením podkladového profilu podle požadavků vašeho profilu dveří nebo okna. S našim profilovým obráběcím centrem dokážeme vyhovět téměř každému individuálnímu požadavku. Délka profilů do 3000 mm může být dodávaná v jednom kuse, kratší kusy podle požadavku, nebo ve standardizovaných rozměrech 1200 mm nebo 2400 mm, delší kusy se připraví podle požadavku a to buď přes rybinový spoj nebo spoj pero/drážka (dodáváno v rozloženém stavu). Možnost balení a značení profilů (balíků) podle požadavku zákazníka.

Profil na mieru - Dopyt

Další důvody pro volbu našich profilů

Žádná hniloba a plíseň v oblasti podkladových profilů v případě pronikání vlhkosti. Profily si zachovávají svoje technické vlastnosti i po dlouhodobém vystavení vlhkosti. Velký počet zkoušek s běžnými těsnicími a lepicími systémy prokázaly dobrou kompatibilitu, taktéž těsnicí a lepicí systémy na bázi rozpouštědel nepoškozují vlastnosti profilů ani použité těsnění. Díky stálé vysoké pevnosti materiálů existuje možnost šroubování a lepení v každé úrovni. Varianta vyrobená z Kerdyn ™ Green FR umožňuje lehké a málo prašné zpracování komponentů v dílně nebo na staveništi. Při použití okenního těsnicího ISO3 systému pásek a fólií vzniká ideálně utěsněná konstrukce s dlouhou životností.

 • Optimální izotermická křivka
 • Součinitel prostupu tepla (Uw= 0,85 W/m2.K) pro okna platný od roku 2021 (v závislosti na šířce profilu)
 • Žádná tvorba plísní
 • Žádné tepelné mosty
 • Optimalizovaná difuze vodní páry (v závislosti na verzi)
 • Žádná kondenzace
 • Dobrá zvuková izolace (v závislosti na provedení)
 • Vysoká pevnost a možnost zatížení
 • Zpracovaných více než 120 různých typů profilů pro různé typy rámů a prahů

 

Základní parametry vstupních materiálů na výrobu profilov ALLFIX

 

 

PHONOTHERM

KERDYN

XPS

hustota

kg/m3

550

180

40

pevnost v ohybu

N/mm2

7,8

3,2

 

pevnost v tlaku

N/mm2

7

3,05

0,3

síla k vytrhnutí šroubu

N

650

450

 

tepelná vodivost

W/(m.K)

0,076

0,043

0,033

elastický modul

N/mm2

500

118

 

třída reakce na oheň

EN 13051-1

E

E

E

 

 • ListType Manual
 • NumberOfRecordsDisplayed 4 products
 • NumberOfRecordsSelected 0
 • Products
 • Promotion_Type Sale
 • DisplayPromotionsAsTabs False
 • AdvancedFiltering
 • Width 100%
 • WidthMobile 100%