ALLFIX - Podkladové a rozšiřovací profily

Nová generace podkladových profilů (standardní rámové profily)

Díky našemu podkladovému profilu ALLFIX vyrobenému z konstrukčních tepelně-izolačních desek Phonotherm® 200 nebo Kerdyn ™ Green GFR, které tvoří základ našich profilů, můžete při zabudování výplňových konstrukcí výrazně optimalizovat tepelné mosty. S podkladovými profily ALLFIX splníte požadované parametry součinitele prostupu tepla pro okna platné až od roku 2021. Optimalizovaná izotermická křivka znamená, že kondenzace vody a tvorba plísní se stanou minulostí.

Tepelně-izolační profil ALLFIX

S profilem ALLFIX dosáhnete také významné zlepšení při upevňování parapetu díky vyšším hodnotám na vytáhnutí šroubů, než u standardních profilů z PVC. Při slepení profilů k rámům nebo prahům otvorových konstrukcí vede k vynikající stabilitě a těsnosti.

Allfix - Dopyt

Použitím profilů ALLFIX získáte stabilní, přizpůsobitelnou, vodotěsnou a vysoce izolovanou konstrukci pro dveře nebo okna s dokonalými fyzikálními vlastnostmi. Tahání nebo tlačení sestavy s podkladovým profilem ve výrobě nebo na stavbě je možné. Pokud máte vlastní okenní systém nebo potřebujete tepelně optimalizovaný profil pro nově vyvinutý systém, rádi ho spolu s vámi vyvineme.

Podkladový profil PHONOTHERM Podkladový profil KERDYN
Podkladový profil KERDYN Podkladový profil PHONOTHERM

Flexibilní výšky profilů pro vaše konstrukce zabudované ve výšce podlahy (rozšiřovací profily)

Kombinací standardních výšek z naší řady profilů nebo kombinací požadovaných výšek specifických pro zákazníka je možné flexibilně reagovat na jakoukoli podlahovou konstrukci s jakoukoli výškou. Jednotlivé moduly mohou být vyrobené v jednom kuse nebo jsou slepené a sešroubované, takže ze statického hlediska je výsledkem monolitický systém bez vnitřních kloubů. To výrazně zlepšuje tuhost celého systému. Profily je třeba zajistit ocelovými úhelníky - pokud možno na interiérové straně stavby.

Rozširovací profil PHONOTHERM
Rozšiřovací profil PHONOTHERM

Profily pro zdvižně-posuvné systémy

Aby se zabezpečila trvalá funkce, tak posuvné dveřní systémy vyžadují stabilní, izolovanou, vzduchotěsnou a vodotěsnou prahovou spodní konstrukci. V kombinaci s izolačními profily z našich desek a desek XPS získáte systém na bázi sendvičové konstrukce, který nabízí hladké a bezproblémové fungování a zaručuje vysoce izolovanou prahovou konstrukci. Modulární konstrukce znamená, že může být namontovaná a připevněná před dodáním otvorové konstrukce. Úspora hmotnosti ulehčuje práci a zabraňuje poškození.

Podkladový profil pod zdvižno-posuvný systém KERDYN Podkladový profil pod zdvižno-posuvný systém sendvičovej konštrukcie PHONOTHERM a XPS
Podkladový profil pod zdvižně-posuvný systém KERDYN Podkladový profil pod zdvižně-posuvný systém sendvičové konstrukce PHONOTHERM a XPS

Perfektní kombinace materiálů pro váš stavební projekt

V závislosti na potřebné nosnosti vaší otvorové konstrukce, vizuálních požadavků a dalších technických požadavků, nabízíme optimální kombinaci materiálů pro váš izolační podkladový profil spolu s výkresy geometrie. Pro spolehlivou instalaci dveří a oken umožňují produkty našeho modulárního systému další možnosti: např. spojovací profily, podparapetní profily, podklad pod vodicí lišty žaluzií a rolet, podložky pro překotvení do fasády.

Príklad výkresovej dokumentácie k podkladovým profilom
 

Pro každou geometrii profilu

Geometrii profilu určujeme přizpůsobením podkladového profilu podle požadavků vašeho profilu dveří nebo okna. S našim profilovým obráběcím centrem dokážeme vyhovět téměř každému individuálnímu požadavku. Délka profilů do 3000 mm může být dodávaná v jednom kuse, kratší kusy podle požadavku, nebo ve standardizovaných rozměrech 1200 mm nebo 2400 mm, delší kusy se připraví podle požadavku a to buď přes rybinový spoj nebo spoj pero/drážka (dodáváno v rozloženém stavu). Možnost balení a značení profilů (balíků) podle požadavku zákazníka.

Profil na mieru - Dopyt

Další důvody pro volbu našich profilů

Žádná hniloba a plíseň v oblasti podkladových profilů v případě pronikání vlhkosti. Profily si zachovávají svoje technické vlastnosti i po dlouhodobém vystavení vlhkosti. Velký počet zkoušek s běžnými těsnicími a lepicími systémy prokázaly dobrou kompatibilitu, taktéž těsnicí a lepicí systémy na bázi rozpouštědel nepoškozují vlastnosti profilů ani použité těsnění. Díky stálé vysoké pevnosti materiálů existuje možnost šroubování a lepení v každé úrovni. Varianta vyrobená z Kerdyn ™ Green FR umožňuje lehké a málo prašné zpracování komponentů v dílně nebo na staveništi. Při použití okenního těsnicího ISO3 systému pásek a fólií vzniká ideálně utěsněná konstrukce s dlouhou životností.

 • Optimální izotermická křivka
 • Součinitel prostupu tepla (Uw= 0,85 W/m2.K) pro okna platný od roku 2021 (v závislosti na šířce profilu)
 • Žádná tvorba plísní
 • Žádné tepelné mosty
 • Optimalizovaná difuze vodní páry (v závislosti na verzi)
 • Žádná kondenzace
 • Dobrá zvuková izolace (v závislosti na provedení)
 • Vysoká pevnost a možnost zatížení
 • Zpracovaných více než 120 různých typů profilů pro různé typy rámů a prahů

 

Základní parametry vstupních materiálů na výrobu profilov ALLFIX

 

 

PHONOTHERM

KERDYN

XPS

hustota

kg/m3

550

180

40

pevnost v ohybu

N/mm2

7,8

3,2

 

pevnost v tlaku

N/mm2

7

3,05

0,3

síla k vytrhnutí šroubu

N

650

450

 

tepelná vodivost

W/(m.K)

0,076

0,043

0,033

elastický modul

N/mm2

500

118

 

třída reakce na oheň

EN 13051-1

E

E

E

 

 • ListType 1
 • NumberOfRecordsDisplayed 4
 • NumberOfRecordsSelected 0
 • Products p_PA8750,p_PIAM21528,p_PPA500
 • Promotion_Type Sale
 • DisplayPromotionsAsTabs False
 • AdvancedFiltering
 • Width 12
 • WidthMobile 12