7 typických chyb při míchání a jak jim předcházet

Míchací práce jsou neoddělitelnou součástí každodenní činnosti na stavbě. Těmto pracím je důležité věnovat náležitou pozornost a preciznost, protože používání nesprávně namíchaných směsí přímo přispívá ke vzniku budoucích vad stavby a následným dodatečným nákladům. Pokud se vyhnete následným sedmi chybám, které se při míchání vyskytují nejčastěji, tak riziko vzniku nežádoucích vad stavby bude minimální. 

Chyba číslo 1: Používání nesprávných metel nebo používání jedné metly pro všechny směsi

Používáte jednu metlu pro míchání různých materiálů? Různé stavební materiály mají rozdílné nároky na míchání. Při používání nesprávné metly se může stát, že materiál nebude homogenně promíchaný. Budou se v něm vyskytovat zhluky nerozmíchaných částic (hrudky) nebo bubliny.

Např. samonivelační směsi vyžadují speciální míchací metlu s vysokými smykovými silami, jako je typ Collomix KR. S použitím správné metly zvýšíte objem míchaného materiálu.

Chyba číslo 2: Příliš velká nebo malá nádoba na míchání

Správná velikost nádoby může ovlivnit výsledek míchání. Při výběru nádoby byste měli vzít v úvahu celkový míchaný objem. Pokud si vyberete příliš malou nádobu, směs vám bude šplíchat z nádoby ven, což může vést ke ztrátám důležitých součástí míchané směsi. Též si tím znečišťujete pracoviště a okolní, možná už finální povrchy. Správně vybraná nádoba je tehdy, pokud je hladina míchané směsi 10 a více cm pod jejím okrajem a spirály metel jsou úplně ponořené.

Chyba číslo 3: Nesprávná technologie – nevhodné míchací nástroje

Mnohé stavební materiály vyžadují speciální míchací technologie a míchací nástroje. Před mícháním si důkladně přečtěte návod na přípravu vašeho materiálu. Renomovaní výrobci technologii míchání a nástroje k tomu potřebné přesně popisují. Například, pokud mícháte dvousložkové reakční pryskyřice jen s použitím běžné vrtačky a standardní míchací metly, můžete si způsobit značné škody. Znehodnotíte samotný materiál a jeho nevyhnutelné odstraňování Vás bude stát hodně času a peněz. U špatně promíchaných reakčních pryskyřic se vyskytují trvale lepkavé plochy, plochy s různými odstíny, případně jiné defekty. Ideální je obě složky promíchat v oddělených nádobách, a až potom je smíchat dohromady. Pokud do směsi přidáváte písek, měli byste použít speciální míchadlo s nuceným oběhem nebo dvouvrtulové ruční míchadlo.

Chyba číslo 4: Nesprávný směr míchání 

Správný směr míchání je velmi důležitý pro dosažení dokonalého výsledku. Předtím, než začnete míchat, měli byste si prověřit, zda se materiál míchá shora dolů nebo naopak. Nesprávné míchání Vám může znehodnotit míchaný materiál a znemožní práci s ním (nanášení, vrstvení a pod.). Požadovaný směr míchání se zajistí volbou správné metly.
Například, pokud mícháte potěry a malty s nesprávným směrem míchání, může se stát, že  nerozmíchané části směsi se budou usazovat na okrajích nádoby. Pokud použijete nesprávnou metlu a směr míchání, Vaše míchání bude namáhavější a výsledný materiál nemusí být vhodný k další práci.

Chyba číslo 5: Příliš krátká doba míchání / nevymíchaný materiál

Miešať pod časovým stresom nie je dobrý nápad. Chyby pri miešaní môžu ohroziť kvalitu výsledného produktu. Ak bude doba alebo intenzita miešania príliš krátka, nemôže byť zaručená homogenita všetkých zložiek. Vady na rýchlo pripravovaných zmesiach nenechajú na seba dlho čakať. Najčastejšie to býva nedostatočná priľnavosť, ktorá spôsobí oddeľovanie, odpadávanie vrstiev, tvorba trhlín a pod.

Chyba číslo 6: Silně zašpiněné míchací metly

A teď ruku na srdce. Jak často čistíte míchací metly? Pravidelně po každé práci? – pokud je Vaše odpověď ne, měli byste to dělat do budoucna častěji. Suché zbytky materiálu se mohou dostat do nového materiálu a snížit jeho kvalitu. V horším případě mohou odpadávající usazeniny z metel úplně znehodnotit míchanou směs. Metly, které se pravidelně nečistí, se rychleji opotřebovávají a je nutné je častěji měnit. Také dochází k nadměrnému zatížení míchadla v důsledku nevyvážené metly se zbytky staré malty.

Chyba číslo 7: Míchadlo s nedostatečnou rychlostí 

Je velmi důležité vybrat si správnou rychlost míchání. Některé materiály si vyžadují vysokou rychlost míchání, jiné zase opačně – nízkou rychlost. Je důležité řídit se doporučeními výrobců míchaných směsí. Některé materiály se vysokými rychlostmi míchání velmi provzdušní a potom se na jejich površích vytvářejí krátery po unikajícím vzduchu. Tyto jevy jsou při finálních površích nežádoucí.

Pokud je rychlost příliš nízká, složky míchaného materiálu (tekuté & práškové) nebudou dokonale smíchané a kvalita výsledného díla je nejistá.

Rozpoznejte chyby při míchání a vyvarujte se jim - ušetřete čas i peníze na každém staveništi.