7 typických chyb při míchání a jak jim předcházet

Míchací práce jsou nedílnou součástí každodenní činnosti na staveništi.

Míchacím pracím je důležité věnovat náležitou pozornost a preciznost, protože používání nesprávně namíchaných směsí přímo přispívá ke vzniku budoucích vad stavby a následným dodatečným nákladům. Pokud se vyhnete následujícím sedmi chybám, které se při míchání vyskytují nejčastěji, tak riziko vzniku nežádoucích vad stavby bude minimální.

#1: Používání nesprávných košťat nebo používání jedné košťata pro všechny směsi

Používáte jednu koště pro míchání různých materiálů? Pokud ano, děláte chybu. Různé stavební materiály mají rozdílné nároky na míchání. Při používání nesprávné metly se může stát, že materiál nebude homogenně promíchán. Budou se v něm vyskytovat shluky nerozmíchaných částic (hrudy) nebo bubliny. Např. samonivelační směsi vyžadují speciální míchací metlu s vysokými smykovými silami, jako je typ Collomix KR. S použitím správné metly zvýšíte objem míchaného materiálu. V tomto videu vidíte jak výběr košťata ovlivňuje směr míchání a výslednou konzistenci:

#2: Příliš velká nebo malá nádoba na míchání

Správná velikost nádoby může ovlivnit výsledek míchání. Při výběru nádoby byste měli vzít v úvahu celkový míchaný objem. Pokud si vyberete příliš malou nádobu, směs vám bude šplouchat z nádoby ven, což může vést ke ztrátám důležitých součástí míchané směsi. Také si tím znečišťujete pracoviště a okolní, možná už finální povrchy. Správně zvolená nádoba je tehdy, je-li hladina míchané směsi 10 a více cm pod jejím okrajem a spirály košťat jsou zcela ponořeny.

#3: Nesprávna technológia – nevhodné miešacie nástroje

Mnohé stavebné materiály si vyžadujú špeciálne miešacie technológie a miešacie nástroje. Pred miešaním si dôkladne prečítajte návod na prípravu vášho materiálu.
Napríklad, ak miešate dvojzložkové reakčné živice len s použitím bežnej vŕtačky a štandardnej miešacej metly, môžete si spôsobiť značné škody. Znehodnotíte samotný materiál a jeho nevyhnutné odstraňovanie vás bude stáť veľa času a aj peňazí. Pri zle premiešaných reakčných živiciach sa vyskytujú trvalo lepkavé plochy, plochy s rôznymi odtieňmi, prípadne iné defekty. Ideálne je obe zložky predmiešať v oddelených nádobách a až potom ich zmiešať spolu. Ak do zmesi pridávate piesok, mali by ste použiť špeciálne miešadlo s núteným obehom alebo dvojvrtuľové ručné miešadlo. Collomix má perfektnú pomôcku pre vhodný výber metly - ľahko sa zorientujete podľa značky a názvu konkrétneho materiálu:
www.mixingatlas.com

#4: Nesprávny smer miešania

Správny smer miešania je veľmi dôležitý pre dosiahnutie dokonalého výsledku. Predtým, než začnete miešať, mali by ste si preveriť, či sa materiál mieša zhora dole alebo naopak. Nesprávne miešanie vám môže znehodnotiť miešaný materiál a znemožní prácu s ním (nanášanie, vrstvenie a pod.). Požadovaný smer miešania sa zabezpečí voľbou správnej metly.
Napríklad, ak miešate potery a malty s nesprávnym smerom miešania, môže sa stať, že  nerozmiešané časti zmesi sa budú usadzovať na okrajoch nádoby. Ak použijete nesprávnu metlu a smer miešania, vaše miešanie bude namáhavejšie a výsledný materiál nemusí byť vhodný na ďalšiu prácu.

#5: Príliš krátka doba miešania / nevymiešaný materiál

Miešať pod časovým stresom nie je dobrý nápad. Chyby pri miešaní môžu ohroziť kvalitu výsledného produktu. Ak bude doba alebo intenzita miešania príliš krátka, nemôže byť zaručená homogenita všetkých zložiek. Vady na rýchlo pripravovaných zmesiach nenechajú na seba dlho čakať. Najčastejšie to býva nedostatočná priľnavosť, ktorá spôsobí oddeľovanie, odpadávanie vrstiev, tvorba trhlín a pod.

#6: Veľmi zašpinené miešacie metly

A teraz ruku na srdce. Ako často čistíte miešacie metly? Pravidelne po každej práci? – ak je vaša odpoveď nie, mali by ste to robiť v budúcnosti častejšie. Suché zvyšky materiálu sa môžu dostať do nového materiálu a znížiť jeho kvalitu. V horšom prípade môžu odpadávajúce usadeniny z metiel úplne znehodnotiť miešanú zmes. Metly, ktoré sa pravidelne nečistia sa rýchlejšie opotrebovávajú a je nutné ich častejšie meniť. Takisto dochádza k nadmernému zaťaženiu miešadla v dôsledku nevyváženej metly so zvyškami starej malty.

#7: Miešadlo s nedostatočnou rýchlosťou

Je veľmi dôležité vybrať si správnu rýchlosť miešania. Niektoré materiály si vyžadujú vysokú rýchlosť miešania, iné zas opačne – nízku rýchlosť. Riaďte sa odporúčaniami výrobcov miešaných zmesí. Niektoré materiály sa vysokými rýchlosťami miešania veľmi prevzdušnia a potom sa na ich povrchoch vytvárajú kráteriky po unikajúcom vzduchu. Takéto javy sú pri finálnych povrchoch nežiaduce. Ak je rýchlosť príliš nízka, zložky miešaného materiálu (tekuté & práškové) nebudú dokonale zmiešané a kvalita výsledného diela je neistá.

Rozpoznajte chyby pri miešaní a vyvarujte sa im - ušetrite čas aj peniaze na každom stavenisku.

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat informace o vás pro různé účely, včetně: Funkce, Statistiky a Marketingu