7 typických chyb při míchání a jak jim předcházet

Míchací práce jsou nedílnou součástí každodenní činnosti na staveništi. Tímto pracím je důležité věnovat náležitou pozornost a preciznost, protože používání nesprávné namíchaných směsí přímo přispívá ke vzniku budoucích vad stavby a následným dodatečným nákladům. Pokud se vyhnete následujícím sedmi chybám, které se při míchání vyskytují nejčastěji, tak riziko vzniku nežádoucích vad stavby bude minimální.

#1: Používání nesprávných metel nebo používání jedné metly pro všechny směsi

Používáte jednu metlu pro míchání různých materiálů? Pokud ano, děláte chybu. Různé stavební materiály mají rozdílné nároky na míchání. Při používání nesprávné metly se může stát, že materiál nebude homogenní promíchaný. Budou se v něm vyskytovat shluky nerozmiešaných částic (hroudy) nebo bubliny. Např. samonivelační směsi vyžadují speciální míchací metlu s vysokými smykovými silami, jako je typ Collomix KR. S použitím správné metly zvýšíte objem míchaného materiálu. V tomto videu vidíte jako výběr metly ovlivňuje směr míchání a výslednou konzistenci:

 

 

#2: Příliš velká nebo malá nádoba na míchání

Správná velikost nádoby může ovlivnit výsledek míchání. Při výběru nádoby byste měli vzít v úvahu celkový míchaný objem. Pokud si vyberete příliš malou nádobu, směs vám bude šplouchat z nádoby ven, což může vést ke ztrátám důležitých součástí míchané směsi. Také si tím znečišťuje pracoviště a okolní, možná už finální povrchy. Správně zvolená nádoba je tehdy, když je hladina míchané směsi 10 a více cm pod jejím okrajem a spirály metel jsou zcela ponořeny.​

 

 

 

 

 

 

 

 

#3: Nesprávná technologie - nevhodné míchací nástroje

Mnohé stavební materiály vyžadují speciální míchací technologie a míchací nástroje. Před mícháním si důkladně přečtěte návod na přípravu vašeho materiálu.
Například, pokud mícháte dvousložkové reakční pryskyřice jen s použitím běžné vrtačky a standardní míchací metly, můžete si způsobit značné škody. Znehodnotíte samotný materiál a jeho nezbytné odstraňování vás bude stát hodně času a také peněz. Při špatně promíchaných reakčních pryskyřicích se vyskytují trvale lepkavé plochy, plochy s různými odstíny, případně jiné defekty. Ideální je obě složky predmiešať v oddělených nádobách a až poté je smíchat spolu. Pokud do směsi přidáváte písek, měli byste použít speciální míchadlo s nuceným oběhem nebo dvouvrtulové ruční míchadlo. Collomix má perfektní pomůcku pro vhodný výběr metly - snadno se zorientujete podle značky a názvu konkrétního materiálu:

www.mixingatlas.com

 

#4: Nesprávný směr míchání

Správný směr míchání je velmi důležitý pro dosažení dokonalého výsledku. Předtím, než začnete míchat, měli byste si prověřit, zda se materiál mísí shora dolů nebo naopak. Nesprávné míchání vám může znehodnotit míchaný materiál a znemožní práci s ním (nanášení, vrstvení apod.). Požadovaný směr míchání zajistí volba správné metly.
Například, pokud mícháte potěry a malty s nesprávným směrem míchání, může se stát, že nerozmíchané části směsi budou usazovat na okrajích nádoby. Pokud použijete nesprávnou metlu a směr míchání, vaše míchání bude namáhavější a výsledný materiál nemusí být vhodný pro další práci.

#5: Příliš krátká doba míchání / nevymáchaný materiál

Míchat pod časovým stresem není dobrý nápad. Chyby při míchání mohou ohrozit kvalitu výsledného produktu. Pokud bude doba nebo intenzita míchání příliš krátká, nemůže být zaručena homogenita všech složek. Vady na rychle připravovaných směsích nenechají na sebe dlouho čekat. Nejčastěji to bývá nedostatečná přilnavost, která způsobí oddělování, odpadávání vrstev, tvorba trhlin a pod.

#6: Velmi zašpiněné míchací metly

A teď ruku na srdce. Jak často čistíte míchací metly? Pravidelně po každé práci? - pokud je vaše odpověď ne, měli byste to dělat v budoucnu častěji. Suché zbytky materiálu se mohou dostat do nového materiálu a snížit jeho kvalitu. V horším případě mohou odlupující usazeniny z metel zcela znehodnotit míchanou směs. Metly, které se pravidelně nečistí se rychleji opotřebovávají a je nutné je častěji měnit. Rovněž dochází k nadměrnému zatížení míchadla v důsledku nevyvážené metly se zbytky staré malty.

 

 

 

 

 

 

 

 

#7: Míchadlo s nedostatečnou rychlostí

Je velmi důležité vybrat si správnou rychlost míchání. Některé materiály vyžadují vysokou rychlost míchání, jiné zas opačně - nízkou rychlost. Řiďte se doporučeními výrobců míchaných směsí. Některé materiály se vysokými rychlostmi míchání velmi provzdušní a pak se na jejich površích vytvářejí kráterky po unikajícím vzduchu. Takové jevy jsou při finálních površích nežádoucí. Pokud je rychlost příliš nízká, složky míchaného materiálu (tekuté & práškové) nebudou dokonale smíšené a kvalita výsledného díla je nejistá.

Rozpoznejte chyby při míchání a vyvarujte se jim - ušetřete čas i peníze na každém staveništi.