Perfektně vyčištěný povrch vám zaručí stoprocentní přilnutí a snadnější práci

Lepené a tmelené povrchy by měly být před lepením a tmelením zbaveny nečistot, oleje a mastnoty. Před nanesením lepidla nebo tmelu se musí důkladně vyčistit, aby se vytvořila kvalitní vazba.

Čištění povrchů

Nejprve odstraňte hrubé nečistoty, jako jsou barvy, nečistoty, usazeniny, rez a podobně. Toto čištění se provádí mechanicky - metličkou, broušením nebo otryskáváním.

Odmašťování

Před lepením nebo tmelením vždy odstraňte mastnotu a zbytky oleje! Na každém povrchu, i na opticky čistém, jsou takové zbytky přítomny. Samotné dotýkání se rukou postačuje ke snížení adhezivního účinku a znehodnocení vazby.

Na odmašťování se často používají organická rozpouštědla. V naší nabídce najdete čistič a odmašťovač ALLMEDIA IPA na odmaštění hladkých povrchů, např. skla, keramiky a plastů. Na odmaštění různých kovů a zároveň na aktivaci povrchů použijte čistič ALLMEDIA MEK. Tento slouží i na očištění povrchů a nářadí od nevytuhlých zbytků lepidla a tmelu.

Penetrace

Některá lepidla a tmely vyžadují ošetřit povrch i penetračním nátěrem (primer). Doporučené penetrační nátěry k různým tmelům a lepidlům a na různé povrchy si najdete v technickém listu jednotlivých produktů. Základní tabulku penetrečných nátěrů od OTTO CHEMIE najdete i na tomto linku.