Lepidla a tmely mají rádi čistotu

Perfektně vyčištěný povrch vám zaručí stoprocentní přilnutí a jednodušší práci. Lepené a tmelené povrchy by měly být před lepením a tmelením zbaveny nečistot, oleje a mastnoty. Před nanesením lepidla nebo tmelu se musí důkladně vyčistit, aby se vytvořila kvalitní vazba.

Čištění povrchů

Nejprve odstraňte hrubé nečistoty jako jsou barvy, nečistoty, usazeniny, rez a podobně. Toto čištění se provádí mechanicky - metličkou, broušením nebo otryskáváním.

Odmašťování

Před lepením nebo tmelením vždy odstraňte mastnotu a zbytky oleje! Na každém povrchu, i na opticky čistém, jsou takové zbytky přítomny. Samotné dotýkání se rukou postačuje ke snížení adhezivního účinku a znehodnocení vazby.

K odmašťování se často používají organická rozpouštědla. V naší nabídce naleznete čistič a odmašťovač ALLMEDIA IPA pro odmaštění hladkých povrchů. skla, keramiky a plastů. K odmaštění různých kovů a zároveň k aktivaci povrchů použijte čistič ALLMEDIA MEK. Tento slouží také k očištění povrchů a nářadí od nevytuhlých zbytků lepidla a tmelu.

Penetrace

Některá lepidla a tmely vyžadují ošetřit povrch i penetračním nátěrem (primérem). Doporučené penetrační nátěry k různým tmelům a lepidlům a na různé povrchy naleznete v technickém listu jednotlivých produktů. Základní tabulku penetrečních nátěrů od OTTO CHEMIE naleznete také na tomto linku.

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat informace o vás pro různé účely, včetně: Funkce, Statistiky a Marketingu