Lepidla a tmely mají rádi čistotu

Perfektně vyčištěný povrch vám zaručí stoprocentní přilnutí a jednodušší práci. Lepené a tmelené povrchy by měly být před lepením a tmelením zbavené nečistot, oleje a mastnoty. Před nanesením lepidla nebo tmelu musí důkladně vyčistit, aby se vytvořila kvalitní vazba.

Čištění povrchů

Nejprve odstraňte hrubé nečistoty jako jsou barvy, nečistoty, usazenin, rez a podobně. Toto čištění se provádí mechanicky - metličkou, broušením nebo otryskávání.

Odmašťování

Před lepením nebo tmelením vždy odstraňte mastnotu a zbytky oleje! Na každém povrchu, i na opticky čistém, jsou takové zbytky přítomny. Samotné dotýkání se rukou postačuje na snížení adhezivního účinku a znehodnocení vazby.

Na odmašťování se často používají organická rozpouštědla. V naší nabídce najdete čistič a odmašťovač ALLMEDIA IPA na odmaštění hladkých povrchů, např. skla, keramiky a plastů. Na odmaštění různých kovů a zároveň na aktivaci povrchů použijte čistič ALLMEDIA MEK. Tento slouží i na očištění povrchů a nářadí od nevytuhnutých zbytků lepidla a tmelu.

Penetrace

Některé lepidla a tmely vyžadují ošetřit povrch i penetračním nátěrem (primer). Doporučené penetrační nátěry k různým tmelem a lepidlům a na různé povrchy si najdete v technickém listu jednotlivých produktů. Základní tabulku penetrečných nátěrů od OTTO CHEMIE najdete i na tomto linku.

 

  • ListType 1
  • NumberOfRecordsDisplayed 4
  • NumberOfRecordsSelected 0
  • Products p_PTT7501:,p_PIAM14989:,p_PROD219:
  • Promotion_Type
  • DisplayPromotionsAsTabs False
  • AdvancedFiltering
  • Width 12
  • WidthMobile 12