Kotvení do pórobetonu

V této části Postav dom, zasaď strom představil Richard různé typy hmoždinek a samozávrtných šroubů do pórobetonu.

V čem spočívá tajemství kotvení do pórobetonu?

Pórobeton je materiál, který se velmi často používá při stavbách domů, proto je dobré vědět, jak do něj předměty ukotvit;) Při kotvení do pórobetonu - pokud kotvu potřebujete navrtat - použijte vrtání bez příklepu. Dalším způsobem montáže kotev do pórobetonu je natloukání - tedy bez vrtání díry. Při natloukání dochází ke zhutnění materiálu v okolí díry a tehdy dosáhnete i vyšší únosnosti. Například vrtací kotva do pórobetonu se montuje bez předvrtané díry a dá se opakovaně použít.