Lepicí/těsnicí páska OMEGA UVKB

PPA17500

UV-stabilní lepicí páska pro utěsnění v prostoru fasády.

Vlastnosti:

  • pro zajištění vzduchotěstnosti a odolnosti vůči větru v obvodovém plášti budovy, musí být všechny fólie nebo desky, přesahy, spáry, přípoje a prostupy trvale přelepené a utěsněné
  • OMEGA Fasádní páska je trvale UV odolná páska, odolná proti přetrhnutí, s vysokým podílem lepidla, které má velmi dobrou přilnavost k různým materiálům
  • odolná vůči přetrhnutí
  • vysoká přilnavost
  • odolná vůči UV-záření

Použití:

  • pro zajištění vzduchotěstnosti a odolnosti vůči větru v obvodovém plášti budovy, musí být všechny fólie nebo desky, přesahy, spáry, přípoje a prostupy trvale přelepené a utěsněné
  • k utěsnění překrytí, spár a prostupů fólií a stavebních desek
  • použití uvnitř i zvenku
/Files/DigitalAssets/Downloads/Technické listy/CZ/Pásky a fólie/Dátový doklad k výrobku_OMEGA UVKB_CZ.pdf
TL OMEGA UVKB páska

Technické listy

326 KB