Skenování stěn

V této části budeme skenovat stěny se skenerem, který dokáže určit přesné místo nežádoucího předmětu.

Jak určit přesné místo předmetu ve stěně ?

V této části budeme skenovat stěny se skenerem, který dokáže určit přesné místo, kde se nachází například kovová trubka, plastová trubka, dřevo, kabel bez napětí, ale i kabel pod napětím a také, kam takový předmět v dané stěně směřuje.

Premiéra 4.4.2020