PAGEL VS-P 25kg tixotropná plastmalta

PG0137030

Pagel VS-P je nezmraštivo expanzivní malta plastické konzistence na cementové bázi. Slouží na statické vyplňování nedilatujúcich spár, pro spárování kamenných a cihlových zdiv hrázi a stěn s vodotěsným účinkem, dále na staticky funkční styky zdiv se stropními deskami a pod.

Balení 25 kg

Vlastnosti:

 • nezmraštivá malta s riadenou expanziou
 • tixotropná malta s výbornou tvarovateľnosťou a priľnavosťou
 • vysoké počiatočné a konečné pevnosti
 • jednoduchá príprava a ľahké ručné aj strojné spracovanie
 • malta je čerpateľná dostupnými skrutkovicovými čerpadlami s dýzami prispôsobenými prierezu škár
 • odolnosť voči rozmrazovacím soliam a mrazuvzdornosť
 • vodonepriepustnosť a odolnosť voči olejom a motorovým palivám
 • trieda reakcie na oheň ja A1 (nehorľavé)

Použitie:

 • vypĺňanie drážok a škár v prefabrikovanej výstavbe s použitím komponentov PFEIFER - VS®-ISI / BZ-System3D
 • statické vypĺňanie zvislých aj vodorovných nedilatujúcich stykov a škár
 • škárovanie kamenných aj tehlových murív pri ich spevňovaní s vodotesným účinkom
 • vytváranie únosných lôžok bez použitia debnenia
 • vypĺňanie dutín a káps v železobetónových konštrukciach
 • vytváranie únosných stykov murív so stropnými doskami
 •  utesňovanie v požiarno deliacich konštrukciách
/Files/DigitalAssets/Downloads/Karty bezpečnostných údajov/CZ/Cementové směsi a zálivky/KBÚ_PAGEL_VS-P_CZ.pdf
KBÚ PAGEL VS-P

Karty bezpečnostních údajů

110 KB
/Files/DigitalAssets/Downloads/Technické listy/CZ/Cementové směsi a zálivky/TL PAGEL VS-P CZ.pdf
TL PAGEL VS-P

Technické listy

351 KB