PAGEL V1 HF vysokopevnostní zálivka

PPG101

Vysokopevnostní zálivková hmota

Vlastnosti:

  • velmi rychlá počáteční a vysoká konečná pevnost
  • vysoká odolnost vůči únavě materiálu
  • kontrolovaný nárust objemu
  • možnost strojové aplikace, jednoduchá zpracovatelnost
  • nízký vodní součinitel

Použití:

  • odolnost vůči vibracím
  • turbíny, kompresory
  • jeřábové dráhy, rádioteleskopy
  • větrné elektrárny
  • zalívání spár

provozy s kontejnerovým překladištěm

/Files/DigitalAssets/Downloads/Technické listy/CZ/Cementové směsi a zálivky/TL_PAGEL_V1_HF_CZ.pdf
TL PAGEL V1HF

Technické listy

442 KB