PAGEL RB50 sanační beton na letiště 25kg

PG0550050

Sanační beton 25kg

Balení 25 kg
Novinka

Vlastnosti:

 • rychlotuhnoucí beton na opravy připravený k okamžitému použití
 • stačí smíchat s pitnou vodou
 • stupeň konzistence F2/F3 (plastická/měkká) podle EN 2016-1/DIN 1045-2
 • snadná zpracovatelnost
 • velmi vysoká počáteční a konečná pevnost
 • zatížitelný již po 90 minutách
 • nehořlavý
 • do značné míry odolný vůči penetraci vody a oleje
 • zbytková vlhkost po 24 hodinách ≤ 4 % (metoda CM)

Použití:

 • sanace betonových dopravních ploch
 • sanace rolovacích a přistávacích drah letišť,
 • sanace parkovacích ploch
 • sanace v oblasti pevných kolejových drah pro rychlovlaky
 • sanace podlah v průmyslových halách

Certifikáty, osvědčení a atesty:

 • sanační beton a rychleschnoucí beton typu C podle TL BEB-StB 2015
 • "cementový potěr pro nosné vrstvy" podle EN 13813
 • vysoká odolnost vůči mrazu a rozmrazovacím solím, ověřená metodou CDF
 • vysoká penetrační odolnost vůči látkám znečišťujícím vodu - ověřeno testováním
 • řízení a dohled nad výrobními procesy podle EN 13813
 • certifikace společnosti podle EN ISO 9001:2015

Technické parametry:

 • zrnitost mm: 0–5
 • množství vody max.%: 10
 • doba zpracování cca.: 20°C (min 10°C)
 • spotřeba cca. kg/m3: 2.200
 • hmotnost čerstvé malty kg/m3: 2.400
 • tloušťka vrstvy mm: 60–200
 • míra tekutosti 5 min: F2/F3
 • pevnost v tlaku:
  • 2h N/mm2: ≥ 20
  • 5h N/mm2: ≥ 25
  • 12h N/mm2: ≥ 30
  • 24h N/mm2: ≥ 35
  • 28d N/mm2: ≥ 50
 • pevnost v tahu za ohybu:
  • 2h N/mm2: ≥ 3
  • 5h N/mm2: ≥ 4
  • 12h N/mm2: ≥ 5
  • 24h N/mm2: ≥ 6
  • 28d N/mm2: ≥ 8
/Files/DigitalAssets/Downloads/Technické listy/CZ/Cementové směsi a zálivky/TL_PAGEL_RB50_CZ.pdf
TL PAGEL RB50

Technické listy

631 KB