Toluen lékařský

PTE7400

Toluen lékařský je aromatický uhlovodík vyrobený extrakcí ropných surovin. Je to průzračná, bezbarvá, lehce těkavá kapalina, ve vodě velmi málo rozpustná, ale dobře rozpustná v organických rozpouštědlech - etheru, chloroformu, acetonu, ethanolu a jiných. Používá se jako rozpouštědlo pro nátěry a barvy, odmašťovač, palivo, laboratorní činidlo, v gumárenském průmyslu. K uvedeným nátěrovým látkám se přidává postupně v množství určeném výrobcem nátěrové látky, laku, lepidla, za stálého míchání až se dosáhne předepsané konzistence.

Upozornění:

 • Toto zboží je označeno jako výbušné nebo snadno zápalné, proto není možné zasílat jej kurýrem a je k dispozici pouze pro osobní odběr, příp. objednávkou u Vašeho technického poradce.
Aplikace Impregnace
POPTÁVKA

Vlastnosti:

 • Aromatický uhlovodík vyrobený extrakcí ropných surovin
 • Průzračná, bezbarvá, lehce těkavá kapalina
 • Ve vodě velmi málo rozpustná
 • Dobře rozpustná v organických rozpouštědlech - etheru, chloroformu, acetonu, ethanolu a jiných

Technické parametry:

 • Barva: bezbarvý
 • Zápach: typický aromátový
 • Hustota: max. 870 kg/m3/20°C
 • Bod vzplanutí: -8,0 oC
 • Bod hoření: 6,0°C
 • Teplota vznícení: 480°C
 • Teplotní třída: T 1
 • Třída požáru: B
 • Skupina výbušnosti: II A

Použití:

 • Pro nátěry a barvy jako rozpouštědlo, odmašťovač, palivo, laboratorní činidlo, v gumárenském průmyslu

Upozornění:

 • Toto zboží je označeno jako výbušné nebo snadno zápalné, proto není možné zasílat jej kurýrem a je k dispozici pouze pro osobní odběr, příp. objednávkou u Vašeho technického poradce.