Primer Multi 1000 ml

PPA333001

Penetrační nátěr ke zlepšení adheze samolepicích okenních a fasádních fólií na savých površích a při nízkých teplotách.

Vlastnosti:

  • obsahuje rozpouštědla, nepoužívat při produktech náchylných na rozpouštědla (EPS, XPS, ...)
  • zlepšení adheze na savých površích

Použití:

  • penetrační nátěr na savé podklady (beton, cihla, sádrokarton, vápenno-pískové tvárnice, pórobeton)
  • penetrační nátěr pod akrylové, butylové a butysl-kaučukové pásky a fólie
  • penetrační nátěr pod lepidla TFS (lepidlo na EPDM fólie)
  • není vhodný jako penetrační nátěr pro podklady, které jsou náchylné na rozpouštědla
/Files/DigitalAssets/Downloads/Karty bezpečnostných údajov/CZ/Tmely a lepidla/KBU CZ Multi Primer.pdf
KBÚ MULTI PRIMER v plechovce

Karty bezpečnostních údajů

152 KB
/Files/DigitalAssets/Downloads/Technické listy/SK/Tmely a lepidlá/TL SK Multi Primer PLECH.pdf
TL MULTI PRIMER v plechovce

Technické listy

226 KB