Zrnitý hybridní tmel OTTOSEAL M361 580 ml

Kód:PTT6431

Hybridní tmel pro spáry budov a připojovací spáry se strukturou zrnitosti.

Technickou dokumentaci k produktu stahujte ZDE.

od 329,69 Kč
/KS
Není skladem
OutOfStock

Popis

Vlastnosti:

 • Zrnitá struktura
 • Ideálně se přizpůsobí struktuře omítky
 • Nelepivý povrch po cca. 6 hodinách
 • Nižší riziko znečištění
 • Bez silikonu
 • Bez izokyanátů
 • Nevýrazný zápach
 • Příjemné zpracování
 • Přetiratelné / možnost přelakování - dodržujte, prosím, pokyny k použití v Technickém listu
 • Možnost dekorativního a ochranného nátěru
 • Dobrá odolnost vůči stárnutí a zvětrávání
 • Na dlouholeté používání v interiéru a exteriéru
 • Tvrdne bez vzniku bublin
 • Vhodné na opticky náročné spáry
 • Teplotní odolnost od -40°C do +90°C

Oblasti aplikace:

 • Spáry v pozemních stavbách podle DIN 18540-F
 • Tmelení fasád, kovových konstrukcí
 • Dilatační a připojovací spáry na prefabrikovaných betonových a pórobetonových panelech
 • Lepení OTTO okenních pásek BAB-A a BAB-I na zdivo, beton, pórobeton atd.
 • Připojení ke stavební konstrukci, např. připojení okenních zárubní, dveří, bran a stěn v systému suché vnitřní výstavby ke stavební konstrukci, jako jsou otvory ve zdivu a přechody např. z betonové stěny na příčku s dřevěným rámem/skleněnou stěnu a kachlová kamna
 • Tmelení dilatačních spojů v krbech a kachlích vystavených vyšším teplotám
 • Uzavírání trhlin a děr ve fasádách trhliny a vnitřních stěnách stěny, například při stavbě lešení /malování

Normy a testy:

 • Zkoušené podle normy EN 15651 - 1. časť: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25LM
 • Zkouška stavební hmoty „Vzduchotěsnost těsnicího systému a vodotěsnost proti dešti mezi oknem a budovou podle směrnice ift MO-01“
 • Podzemní vody - zkoušení podle směrnice „Hydroizolace staveb - připojení k oknům a dveřím v úrovni země, 2. část“ spolu s izolačním systémem Remmers „Tekutá izolace s netkanou podložkou“
 • EMICODE® EC 1 Plus - velmi nízké emise
 • Vhodné na aplikace podle IVD informačního letáku č. 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 (IVD - Průmyslová asociace pro tmely)
 • Splňuje nařízení (ES) č. 1907/2006 (směrnice REACH)
 • Klasifikace podle systému certifikace budov, viz. list údajů o udržitelnosti
 • Francouzská emisní třída VOC A+
 • Zápis do rakouzského katalogu Baubook
 • Testovaná reakce na oheň podle normy EN 13501: Třída E
 • Zrnitá štruktúra
 • Ideálne sa prispôsobí štruktúre omietky
 • Nelepivý povrch po cca 6 hodinách
 • Nižšie riziko znečistenia
 • Bez silikónu
 • Bez izokyanátov
 • Nevýrazný zápach
 • Príjemné spracovanie
 • Pretierateľné / možnosť prelakovania - dodržiavajte, prosím, pokyny na použitie v Technickom liste
 • Možnosť dekoratívneho a ochranného náteru
 • Dobrá odolnosť voči starnutiu a zvetrávaniu
 • Na dlhoročné používanie v interiéri a exteriéri
 • Tvrdne bez vzniku bublín
 • Vhodné na opticky náročné škáry
 • Teplotná odolnosť od -40°C do +90°C

Oblasti aplikácie:

 • Škáry v pozemných stavbách podľa DIN 18540-F
 • Tmelenie fasád, kovových konštrukcií
 • Dilatačné a pripájacie škáry na prefabrikovaných betónových a pórobetónových paneloch
 • Lepenie OTTO okenných pások BAB-A a BAB-I na murivo, betón, pórobetón atď.
 • Pripojenie ku stavebnej konštrukcii, napr. pripojenie okenných zárubní, dverí, brán a stien v systéme suchej vnútornej výstavby ku stavebnej konštrukcii, ako sú otvory v murive a prechody napr. z betónovej steny na priečku s dreveným rámom/sklenenú stenu a kachľové pece
 • Tmelenie dilatačných spojov v krboch a kachliach vystavených vyšším teplotám
 • Uzatváranie trhlín a dier vo fasádach trhliny a vnútorných stenách steny, napríklad pri stavbe lešení /maľovaní

Normy a testy:

 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 1. časť: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25LM
 • Skúška stavebnej hmoty „Vzduchotesnosť tesniaceho systému a vodotesnosť proti dažďu medzi oknom a budovou podľa smernice ift MO-01“
 • Podzemné vody - skúšanie podľa smernice „Hydroizolácia stavieb - pripojenie k oknám a dverám v úrovni zeme, 2. časť“ spolu s izolačným systémom Remmers „Tekutá izolácia s netkanou podložkou“
 • EMICODE® EC 1 Plus - veľmi nízke emisie
 • Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
 • Spĺňa nariadenie (ES) č. 1907/2006 (smernica REACH)
 • Klasifikácia podľa systému certifikácie budov, pozri list údajov o udržateľnosti
 • Francúzska emisná trieda VOC A+
 • Zápis do rakúskeho katalógu Baubook
 • Testovaná reakcia na oheň podľa normy EN 13501: Trieda E
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat informace o vás pro různé účely, včetně: Funkce, Statistiky a Marketingu