Kontakt 724 944 078
ÚvodPodpora

Školení

Školení

 

Pro firmy a živnostníky, kteří se věnují montáži výplňových konstrukcí, nabízíme možnost vyškolit své pracovníky v problematice v následujícím rozsahu:

  • Používaná terminologie a výklad požadavků norem ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077
  • Stavebně-fyzikální (tepelně-technické a akustické) požadavky na zabudování otvorových konstrukcí
  • Skica nebo dokumentace zabudování - čtení projektové dokumentace
  • Zásady montáže otvorových konstrukcí
  • Návrh, tj. určení rámového profilu otvorové konstrukce, uzavření připojovací spáry a materiál těsnicí látky, materiál obvodové konstrukce, do které se  bude otvorová konstrukce kotvit, určení typu ostění a nadpraží (prohlídka na místě), způsob kotvení 

  • Zaměření a příprava otvoru, postup při zateplené budově, oprava styčné plochy otvoru
  • Kotvení otvorové konstrukce
  • Zásady zhotovení připojovací spáry s použitím systémů těsnění a výplně spáry:

        A. Tmely a těsnící látky (stříkané plnící pěny)

        B. Těsnicí pásky (předstlačené, nepředstlačené

        C. Těsnicí izolační fólie a pásky (paropropustné, parotěsné)

  • Vlastnosti používaných stavebních konstrukcí a materiálů - požadavky na kvalitu
  • Praktické příklady řešení - podle platných ČSN a zásad montáže profilového systému

Školení se uskuteční po přihlášení min. 15 osob (nemusí být z jedné společnosti). Datum, místo a čas vám sdělíme emailem. Pokud máte zájem o školení, vyplňte prosím formulář na přihlášení. Každý účastník obdrží po školení Potvrzení o vyškolení.


FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ


Zpět
Copyright 2014 - 2019 © ALLMEDIA, spol. s r.o. - organizační složka Všechna práva vyhrazena.
design: Studio 001 Vytvárame eshopy - All4Shop.sk Vytvárame eshopy