Výběr správné míchací metly - alfa a omega míchání

Volba správné metly má zásadní vliv na kvalitu promíchání

# 1: Typ a velikost míchací metly

Pouze se správným míchacím účinkem, správným typem a velikostí míchací metly a se správným pohonem lze dosáhnout dokonalý výsledek. Perfektně smíšený materiál lze snadněji zpracovat a může plně ukázat své technické vlastnosti.

# 2: Viskozita materiálu a směr míchání

Míchací účinek zespoda nahoru 

Materiál je ve kbelíku posouván zdola nahoru a proudí po boku opět směrem dolů. Usnadňuje míchání hustých a vysoce naplněných materiálů, jako jsou malty, beton, omítky, potěr, materiály z písku a štěrku. Míchací metla se zaboří snadno do materiálu.

Míchací účinek shora dolů 

Materiál je přitlačen shora dolů. Ideální pro tekuté a lehké materiály, protože zabraňuje stříkání a zabraňuje tvorbě hrudek. Optimální pro barvy, disperze, tekuté nátěry, těsnící hmoty nebo měkké výrobky na bázi sádry.

Paralelní účinek míchání 

Zde dochází uprostřed k turbulenci materiálu se silným nasávacím účinkem. Vysoké smykové síly míchadla působí proti tvorbě hrudek. Ideální pro měkké plastické a krémové výrobky, jako jsou lepidla na obkladačky, jemná stěrky, soudržné nátěrové tmely, lepicí a zpevňující malty.

Collomix má perfektní pomůcku pro vhodný výběr metly - snadno se zorientujete podle značky a názvu konkrétního materiálu:

www.mixingatlas.com

 

  • ListType 1
  • NumberOfRecordsDisplayed 4
  • NumberOfRecordsSelected 0
  • Products p_CX0416:VS9190,p_PCX041759M,p_PCX041758M,p_CX0412
  • Promotion_Type
  • DisplayPromotionsAsTabs False
  • AdvancedFiltering
  • Width 12
  • WidthMobile 12