Kontakt 724 944 078
ÚvodPodpora

Kotvení do pórobetonu

Pórobetonem se ve všeobecnosti nazývají stavební materiály, které se vyznačují nižší objemovou hmotností (v suchém stavu), než má tradiční beton. Nižší objemová hmotnost se dosahuje tím, že do základních složek betonu (plnivo, spojivo, voda)  se přidá pórotvorná přísada (kypřící látka).

Podle použitého spojiva se pórobetony dále člení na dvě základní skupiny. Jednou ze skupin jsou plynobetony, spojivem je tu cement a druhou jsou plynosilikáty, tu je spojivem vápno. Velmi populárním a používaným stavebním materiálem jsou právě pórobetony na silikátové bázi. Poznáme je pod mnohými (často se měnícími) obchodními názvy jako HEBEL, YPOR, YTONG, PORFIX... Výrobci těchto materiálů připravili pro stavební trh velmi široký sortiment jednotlivých tvárnic a dílců. Dají se z nich budovat kompletní, i vícepodlažní stavební objekty. Často je vidíme jako výplňová a dělicí zdiva ve výškových železobetonových skeletových stavbách. Tyto stavební materiály jsou v současnosti tak rozšířené, že v porovnání s keramickými (cihlářské výrobky) se na stavbách vyskytují v poměru asi 1:1.

 

Dom z pórobetónu

 

Nevýhodou těchto pórobetonových materiálů (plynosilikátů) je jejich nízká pevnost v tlaku. V porovnání s betonem je až několikanásobně nižší. Na druhé straně je výhodou jejich nízká objemová hmotnost, která se pohybuje v přibližném rozmezí 300 – 700 kg/m3. Minimální předepsaná pevnost v tlaku je 1,5 MPa a od této hodnoty se odvíjí označování těchto výrobků: P2, P4... Číslo za písmenem znamená hodnotu charakteristické pevnosti v tlaku v MPa.

S touto pevností a vnitřní soudržností úzce souvisí i otázka kotvení v těchto materiálech. Z uvedených skutečností je zřejmé, že s vysokými dovolenými namáháními kotvených spojů se uvažovat nedá. Limitují je zmiňované pevnostní charakteristiky pórobetonů. Kotvy použitelné v betonech pevnostních tříd C16/20 a vyšších, jsou do pórobetonových zdí nevhodné. Vzhledem k tomu, že spolehlivé připevňování zařizovacích předmětů (radiátory, zásobníky vody, kotle, ohřívače, umyvadla, pisoáry...) je v obytných domech nevyhnutné, výrobci na tento požadavek zareagovali a vyvinuli vícero kotvicích systémů do pórobetonů. Z důvodu lepší srozumitelnosti i pro laickou veřejnost jsou při jednotlivých kotvicích prvcích uváděny únosnosti v kg. Je to maximální hmotnost břemene, která se spolehlivě dá „zavěsit“ na konkrétní kotvicí prvek. Pro dosažení uvedených parametrů je důležité při instalaci kotvicích prvků dodržet předepsaný postup a rozměr šroubků (pokud nejsou součástí kotvy). Princip relativně „vysoké únosnosti“ spočívá v tom, že koncová část kotvy ve zdivu je rozšířená. Přesahuje její průměr a vevnitř zdiva vytvoří uzel (shluk deformovaného plastu), kotvu. Pro některé kotvy se díra nevrtá, natloukají se. A pokud se díra vrtá, tak obyčejně menšího průměru, který je uvedený v průvodní dokumentaci.

Pro spolehlivé připevňování - kotvení předmětů k pórobetonovým konstrukcím jsme pro Vás připravili následovné kotvicí prvky a systémy:

 

 

  TFS      

Univerzální spirálová hmoždinka do všech stavebních

materiálů - mimořádně vhodná do pórobetonu.

TFS hmoždinka
  GB

Rozpínací hmoždinka do pórovitých stavebních materiálů.

Předvrtání díry o 2 mm menší než je průměr hmoždinky.

GB hmoždinka
  MKD

Kovová hmoždinka na upevňování potrubí s hořlavým

médiem. Hmoždinku je možné natlouct bez předvrtání díry.

 TOX MKD hmoždinka
  TSM PB

Samozávrtný ocelový šroub se zapuštěnou/šestihrannou

hlavou na kotvení v pórobetonu. Montáž bez předvrtání

díry.

 TSM PB Hmoždinka
  VLF

Předmontovaná prodloužená hmoždinka se zapuštěnou/

šestihrannou hlavou do pórobetonu. Montáž natloukáním

bez vrtání díry.

VLF S1 hmoždinka

VLS S2 hmoždinka

  TRI

Univerzální uzlová hmoždinka do všech stavebních

materiálů. Trvalé zauzlení díky profilu hmoždinky.

TOX TRI hmoždinka

 

 

 

8/2015


Zpět
Copyright 2014 - 2019 © ALLMEDIA, spol. s r.o. - organizační složka Všechna práva vyhrazena.
design: Studio 001 Vytvárame eshopy - All4Shop.sk Vytvárame eshopy