ZELSTAR

Velkopěstitel okurek v moderním fóliovníku s dvojitou nafukovací fólií na rozloze 2 hektary, za účelem zefektivnění své produkce, zavádí automatizovaný svoz úrody. Z tohoto důvodu bylo nutné zrekonstruovat a výškově přizpůsobit distribuční betonové chodníky novým podmínkám. Po obhlídce chodníků a zjištění požadovaných vlastností pro jejich budoucí využívání, bylo navrženo složení vrstev a postup jejich položení. Po přebroušení a odprašnění betonových povrchů byly poopravovány dilatační spáry a trhliny, následně byl nanesen adhezní můstek GREMMLER GI 115 s pískovým vsypem frakce 0,8 – 1,2 mm. Na takto připravený adhezní můstek byl nanesen nivelační potěr PAGEL FE20 a povrch se finálně upravil epoxidovým nátěrem GREMMLER GI 137. Plocha chodníků byla 2 000 m2.

SKY PARK by ZAHA HADID

Stavba: Rekonstrukce distribučních stezek na svoz úrody

Místo: Zemné, Nové Zámky, SR

Realizace: 2020

Zhotovitel:

 • ZELSTAR s.r.o.

Nosná dodávka ALLMEDIA:

 • PAGEL FE20 nivelační potěr
 • GREMMLER GI 115
 • Epoxidový nátěr GREMMLER GI 137
 • ListType 1
 • NumberOfRecordsDisplayed 4
 • NumberOfRecordsSelected 0
 • Products p_PG0702001,p_GR0100,p_PGR0114,p_PIAM51706
 • Promotion_Type Sale
 • DisplayPromotionsAsTabs False
 • AdvancedFiltering
 • Width 12
 • WidthMobile 12