MONDI SCP

Na stavbě MONDI SCP jsme se podíleli na statickém vyplňování stykových spár panelů obvodového pláště prefabrikované haly a zmonolitňování styků prefabrikátů v místě jejich kotvení pomocí malty PAGEL VS a trixotropní plastmalty PAGEL VS-P.

SKY PARK by ZAHA HADID

Stavba: MONDI SCP - Ružomberok

Místo: Ružomberok, SR

Realizace: 2020

Nosná dodávka ALLMEDIA:

 • PAGEL VS zálivková malta
 • PAGEL VS-P 25kg tixotropní plastmalta
 • ListType Manual
 • NumberOfRecordsDisplayed 4 products
 • NumberOfRecordsSelected 0
 • Products
 • Promotion_Type Sale
 • DisplayPromotionsAsTabs False
 • AdvancedFiltering
 • Width 100%
 • WidthMobile 100%