MONDI SCP

Na stavbě MONDI SCP jsme se podíleli na statickém vyplňování stykových spár panelů obvodového pláště prefabrikované haly a zmonolitňování styků prefabrikátů v místě jejich kotvení pomocí malty PAGEL VS a trixotropní plastmalty PAGEL VS-P.

SKY PARK by ZAHA HADID

Stavba: MONDI SCP - Ružomberok

Místo: Ružomberok, SR

Realizace: 2020

Nosná dodávka ALLMEDIA:

 • PAGEL VS zálivková malta
 • PAGEL VS-P 25kg tixotropní plastmalta
 • ListType 1
 • NumberOfRecordsDisplayed 4
 • NumberOfRecordsSelected 0
 • Products p_PIAM3234,p_PG0137020
 • Promotion_Type Sale
 • DisplayPromotionsAsTabs False
 • AdvancedFiltering
 • Width 12
 • WidthMobile 12