Jak fungují produkty z naší nabídky v praxi a kde byly použity? 

KINEUM GARDA

Výšková kancelářská budova s hotelem a wellness umístěným v horních patrech. Jedná se o nestandardní modulovou fasádu s ...

VALTEC

Na stavbu skladového areálu VALTEC jsme dodávali materiály jako nesvraštivě expanzivní zálivkové hmoty, pěny a lepenou p...

EUROVEA II

Kotvení fasádních konstrukcí pomocí nesvraštivě expanzivní zálivkové hmoty PAGEL V1/10 a V1/50

U.S. STEEL

Zpevňování základu, kotvení a podlévání ohřívače větru pro vysokou pec. Pagel V160C45 byl použitý na hrubou reprofilaci ...

SKLAD 7

Osazování, kotvení a podlévání atikových prefabrikátů na střeše objektu Sklad č. 7, který je součástí Bratislavského pří...

MONDI SCP

Na stavbě MONDI SCP jsme se podíleli na statickém vyplňování stykových spár panelů obvodového pláště prefabrikované haly...

DŮM SPORTU

Na tomto projektu byla lepená provětrávaná fasáda lepicím ALLMEDIA Panel System s překrytím izolace fólií OMEGA UVPE, ko...

SKY PARK by ZAHA HADID

Kompletní montáž otvorových konstrukcí pomocí samolepicích pásek a fólií. Sestavy otvorových konstrukcí jsou položeny na...

NIVY TOWER

Výroba atypických elementů fasády pomocí speciálních lepidel OTTOCOLL a jejich následná montáž a utěsnění pomocí struktu...

Přístavba Místního úřadu

Tmelení a těsnění specifické dřevo-skleněné fasády ve tvaru kopule.

Strana 1 ze 1
  • 1