TRANSPETROL - Šahy

Na této stavbě jsme kotvili čerpadla ropy v odseparovaných základech pomocí pevnostních závitových tyčí DIN 975 M36 8.8 a zálivkové malty PAGEL V1/10. Závitové tyče byly vloženy do ocelových drážkovaných tubusů DN 130, které byly zakomponovány do armokošů a zality betonem PAGEL C30/37. Po vycentrování tyčí byly tyto zality nesmrštivě expanzivní maltou PAGEL V1/10. Po osazení čerpadel, po jejich vyvážení a vycentrování, byly celoplošně podlity maltou PAGEL V1/10.

SKY PARK by ZAHA HADID

Stavba: TRANSPETROL - Šahy

Místo: Šahy - Tupá, SR

Realizace: 2018

Nosná dodávka ALLMEDIA:

 • PAGEL V1 zálivková malta V1/10 5-30mm
 • Závitová tyč 1m DIN975 8.8 Zn M36
 • ListType 1
 • NumberOfRecordsDisplayed 4
 • NumberOfRecordsSelected 0
 • Products p_PPG100,p_PAD557
 • Promotion_Type Sale
 • DisplayPromotionsAsTabs False
 • AdvancedFiltering
 • Width 12
 • WidthMobile 12